Skip to main content

Table 2 Exon/intron organisation of human RAB27B gene

From: Chromosomal mapping, gene structure and characterization of the human and murine RAB27B gene

RAB27B exon (no.) Exon size (bp) Coded aminoacid (no.) 5' and 3' end sequence of exon Intron size (kb) Aminoacid(s) interrupted
1 71   cgggagttccag GGCTTGGGAGG... >30  
    ...CTTCGCAGGCTGgt gagttgggaa   
2 172 51 tctcctatacag ACCGACCAAGAC... 1.6 Val51/Val52
    ...GAAAAACGTGTGgt gagtttttaa   
3 86 28 tgtatctttcag GTTTATAATGCA... 5.3 Arg80
    ...GGGACAAGAGCGgt aatagtaaat   
4 104 34 tttccttggcag GTTCCGGAGTCT... 3.5 Ser115
    GAAACTGGATGAgt aagtgggact   
5 124 40 tttcttttcaag GCCAACTGCAAG... 1.1 Gly156
    ...TGACAAATATGGgt aagtcagtta   
6 6,624 63 tttctatgctag CATACCATATTT...